Kategori pasientsikkerhet

Dokumentasjon redder liv!

Dokumentasjon står sterkt i helsevesenet og det med god grunn. Dokumentasjonen skal gjenspeile det arbeidet som er gjort hos pasienten både det sykepleierfaglige og det medisinske. Første studieår på sykepleien husker jeg som et krevende år, mye fordi det var…