Sykepleier, men ikke stereotypen.

Mange forbinder det å være sykepleier med å arbeide med syke mennesker. Enten på sykehus, sykehjem eller i hjemmesykepleien. Få vet at sykepleiere har et mye større spekter av jobber å velge i.

Man hører lite om sykepleierne som arbeider andre steder enn ved institusjon. Det fins sykepleiere innenfor IKT, bedriftshelsetjenesten, forsikringsbransjen, legemiddelfirmaer, Helsedirektoratet, Helsetilsynet, ambulansetjenesten, forsvaret og mange mange flere steder.
Mitt inntrykk er at vi hører lite om dem, fordi de har valgt utradisjonelt og veldig få vet at de er sykepleiere i bunnen.

stereotypisk sykepleie

 

Er det noe galt i å velge utradisjonelt?  Personlig synes jeg ikke det.  Jeg synes det er flott at man klarer å tenke utenfor boksen til tross for at samfunnet egentlig allerede plasserte deg i bås den dagen du ble sykepleier.
Selv har jeg alltid vært fan av å tenke utradisjonelt, noe lærerne på sykepleierstudiet synes var en stor vits. Jeg ble hånet fordi jeg ønsket meg en jobb utenom det vanlige. Utsagn som da har du nok havnet på feil studie. Og  det kommer du aldri til å få til.
Det var helt normalt å høre det. Jeg smilte som regel bare tilbake og tenkte at jeg skulle jammen vise de.

Nå har jeg en stereotyp jobb som sykepleier, men jeg har fortsatt et håp og en drøm om en utradisjonell sykepleiejobb. Det handler ikke om at jeg ikke trives med arbeidsoppgavene, men det handler om at jeg har større ting jeg ønsker å utrette.  Også ønsker jeg at flere skal bli klar over at en sykepleier nødvendigvis ikke arbeider ved de vanlige institusjonene.  Og det må utdanningsinstitusjonene også bli flinkere til å formidle. De må heller formidle den informasjonen enn å formidle at sykepleie er et kall. For i dagens samfunn er det færre og færre som ser på sykepleie som et kall og heller flere som ser på yrket som en helt ordinær jobb.


Overveldene respons på Unge sykepleier, sykt flinke piker. Jeg er dere alle evig takknemlig. Håper innlegget kan fortsette å engasjere i lang tid fremover.

Lenge siden jeg har blogget. Skal prøve å blogge oftere fra nå av. Skrivelysten har vært liten. Er det noe dere ønsker at jeg skriver om så ber jeg dere om å sende meg en mail eller ta kontakt med meg på andre måter. Noen ideer har jeg, men det hjelper alltid med noen innspill!