Equal Pay Day 2015 – går NSF i syte-fella?

I morgen 21. Oktober arrangeres Equal Pay Day 2015 av Unio. Det viser seg nemlig at de som står i kvinnedominerte yrker arbeider gratis fra 21. oktober og ut året, hvis man sammenligner med andre yrker som har like lang utdanning. 
De har til og med fått med tegnehanne på laget, hun har tegnet en liten stripe om saken. Saken kan dere lese her.

Jeg har registrert at arrangementet skal skje og jeg har lest litt om det, men jeg har litt problemer med at NSF ikke forklarer hvorfor det er slik.  For alt er slik for en grunn. Men når de ikke velger å forklare ordentlig hvorfor, så gir NSF et inntrykk til omverdenen at sykepleiere syter.
Og det siste jeg ønsker å være med på er å syte meg til høyere lønn.
Jeg har ingen problemer med å tjene mindre enn en ingeniør, jeg har valgt dette selv og jeg trives med arbeidet.

Jeg vet det er landsmøte i NSF om en måneds tid og i den forbindelse håper jeg inderlig at NSF kan ta dette med seg videre inn i neste periode. For hva er det som er viktig for oss sykepleiere? Mann som kvinne? Jo! 
Vi skal verdsettes for det arbeidet vi gjør, der vi gjør det! NSF må bli en tydeligere organisasjon som prater mindre om historie, (Florence Nightingale og de andre pionerene kan med fordel legges litt på hylla.) og mer om de virkelige oppgavene en sykepleier kommer over. Sykdomslære, anatomi, legemiddelhåndtering etc.

equal pay day 2015

De som forvalter økonomien i dette landet kan med fordel bevege seg ut av bobla si og åpne øynene, mange ganger er mitt inntrykk at det sykepleiere gjør blir ikke lagt merke til.
NSF kunne med fordel hatt en bedre forbundsleder, som ønsker å profilere yrket på en annen måte. De varme hendene og «kallet» er borte for lengst for de fleste av oss. 
Kompetansen vi innehar må komme frem i lyset for at regjering skal forstå at høyere lønninger trengs!

Med kompetanse og kunnskap, og kun dette på bordet vil pipa få en annen låt!
At en sykepleier har høy kompetanse om anatomi og fysiologi, sykdomslære, sosiale og åndelige behov, kunnskap om krise- og livsmestring og legemiddelhåndtering er det ikke en levende sjel som snakker om. 
Og nettopp det må det snakkes om! Mye! Sykepleie er ikke et nytt yrke lenger så historien må vi kunne legge litt bak oss.
Når historie legges til grunn for høyere lønn høres det ut som syting og det virker kunnskapsløst fra NSF sin side.

NSF, organisasjonen med over 100.000 sykepleiere i ryggen må virkelig fronte saker for alle disse medlemmene, hvis ikke tror jeg flere medlemmer vil falle fra underveis.

Selv er jeg lei av å bli fremstilt som ei «syte-kjærring» og jeg ser at gode lønnsforhandlinger uteblir når historie og varme hender legges til grunn. 

12. mai-den internasjonale sykepleierdagen. Gratulerer med dagen!

Enten dere er på jobb, på ferie eller bare har en vanlig fridag så håper jeg at dere blir satt pris på og gratulert i dag. Selv har jeg fri, men kake skal jeg spise allikevel. Håper dere alle blir bortskjemt med kake, hvor enn dere måtte befinne dere. 

Det er flere som har hyllet sykepleierne i dag, deriblant Anne Lindmo. Hun sier det så bra: «det er bare én yrkesgruppe som har glorie som en del av arbeidsantrekket.»

Også vil jeg fokusere litt på NSF sin kampanje «Ekspert på din trygghet.» Kampanjen formidler at sykepleiere har en sterk og unik kompetanse på det som betyr mest: Helsen til de vi har kjær. Sykepleiere er eksperter og nøkkelen til et bedre helsevesen i Norge. Vi er eksperter på pasientenes behov. Vi pleier, bevarer og redder liv daglig.
Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å ha nok sykepleiere med riktig kompetanse. Høyt kunnskapsnivå, bred erfaring og faglig omsorg utgjør en enestående kompetanse. Den er det verdt å satse på. Den er det verdt å betale for.

Vi arbeider for et bedre helsevesen. Det er vi som kjenner utfordringene i hverdagen, og det er vi som vet hvor skoen trykker. Utfordringen fremover blir å skaffe nok sykepleiere.

Sykepleiermangel vil gi dårligere pasientbehandling. 

sykepleierdagen

Gratulerer med dagen! 

Havarivernkommisjon- hva innebærer det?

I starten av Juli ble det klart at helseminister Bent Høie oppretter en såkalt «havarivernkommisjon» for helsevesenet. Denne kommisjonen skal håndtere avvik og ulykker som skjer i helsevesenet. Det er jo et godt tiltak. Men hva innebærer det egentlig?

Den skal styrke pasient- og brukerrettighetene i alle helseforetak. Hovedsakelig. Det er det jeg får ut av meldingen fra Stortinget. Pasienten skal stå mer i sentrum, og det synes jeg er veldig viktig i avvikssaker.

Men en ting er jeg litt redd for at kommer til å skje. At det igjen blir en alt for høy terskel for å melde avvik. Jeg bekymrer meg sikkert unødig. Men det er flere steder det ikke er kultur for å melde avvik, og noen steder der det kanskje akkurat har blitt «akseptert.»

safety_first_1

Jeg håper jo at havarivernkommisjonen vil fungere slik at meldingshåndteringen blir lettere, og saksgangen går fortere. Slik som systemet er i dag, går kun de alvorligste meldingen til Helsetilsynet, og da oppsøker helsetilsynet institusjonen og foretar undersøkelser. Alle de andre meldingene går igjennom en lang saksgang, fra melder til øverste leder som har behov for å vite om meldingen. Altså, det kommer an på meldingens alvorlighetsgrad. I Syse-utvalget er det også et tema om denne saksgangen skal endres.

Selv er jeg veldig fornøyd med dagens meldeordning. Som NSF sier i denne artikkelen skal hovedintensjonen med meldesystemet være å lære av våre feil. Med dagens ordning har innrapporteringen blitt femdoblet, pga skillende mellom saker som går til helsetilsynet og saker som institusjonen tar tak i selv. Det er gode tall. Og jeg tror det er pga dagens system at det er så mange som melder avvik.
Jeg tror at ved en sentralisering av hvor meldingen havner, uansett alvorlighetsgrad kan skremme mange. Jeg håper jeg tar feil.
Alt i alt er dette for at befolkningen skal ha trygge helse- og omsorgstjenester. Det går det ikke an å si noe i mot.

Men helt til slutt, vil jeg si at navnet «havarivernkommisjonen» er et dårlig navn. Havari er i følge wikipedia et ord man bruker ved sjø, luft, bane eller vei-ulykker. Altså ingenting med helsevesenet å gjøre i den forstand. Men nå er det ikke jeg som sitter i dette Syse-utvalget, så hva vet vel jeg.