Havarivernkommisjon- hva innebærer det?

I starten av Juli ble det klart at helseminister Bent Høie oppretter en såkalt «havarivernkommisjon» for helsevesenet. Denne kommisjonen skal håndtere avvik og ulykker som skjer i helsevesenet. Det er jo et godt tiltak. Men hva innebærer det egentlig?

Den skal styrke pasient- og brukerrettighetene i alle helseforetak. Hovedsakelig. Det er det jeg får ut av meldingen fra Stortinget. Pasienten skal stå mer i sentrum, og det synes jeg er veldig viktig i avvikssaker.

Men en ting er jeg litt redd for at kommer til å skje. At det igjen blir en alt for høy terskel for å melde avvik. Jeg bekymrer meg sikkert unødig. Men det er flere steder det ikke er kultur for å melde avvik, og noen steder der det kanskje akkurat har blitt «akseptert.»

safety_first_1

Jeg håper jo at havarivernkommisjonen vil fungere slik at meldingshåndteringen blir lettere, og saksgangen går fortere. Slik som systemet er i dag, går kun de alvorligste meldingen til Helsetilsynet, og da oppsøker helsetilsynet institusjonen og foretar undersøkelser. Alle de andre meldingene går igjennom en lang saksgang, fra melder til øverste leder som har behov for å vite om meldingen. Altså, det kommer an på meldingens alvorlighetsgrad. I Syse-utvalget er det også et tema om denne saksgangen skal endres.

Selv er jeg veldig fornøyd med dagens meldeordning. Som NSF sier i denne artikkelen skal hovedintensjonen med meldesystemet være å lære av våre feil. Med dagens ordning har innrapporteringen blitt femdoblet, pga skillende mellom saker som går til helsetilsynet og saker som institusjonen tar tak i selv. Det er gode tall. Og jeg tror det er pga dagens system at det er så mange som melder avvik.
Jeg tror at ved en sentralisering av hvor meldingen havner, uansett alvorlighetsgrad kan skremme mange. Jeg håper jeg tar feil.
Alt i alt er dette for at befolkningen skal ha trygge helse- og omsorgstjenester. Det går det ikke an å si noe i mot.

Men helt til slutt, vil jeg si at navnet «havarivernkommisjonen» er et dårlig navn. Havari er i følge wikipedia et ord man bruker ved sjø, luft, bane eller vei-ulykker. Altså ingenting med helsevesenet å gjøre i den forstand. Men nå er det ikke jeg som sitter i dette Syse-utvalget, så hva vet vel jeg.