Allsidig sykepleie

Jeg starter i ny jobb på mandag og det er kun en sommer i mellom før nye sykepleierstudenter skal starte med sin utdanning.  I den forbindelse har jeg tenkt en del på hvor allsidig vår jobb er. 

En sykepleier kan i bunn og grunn arbeide hvor som helst. Tittelen sykepleier gir oss muligheten til å arbeide i stortsett alle sektorer i landet. Men allikevel synes jeg mange har et snevert syn på hvor en sykepleier kan arbeide.
Selv fikk jeg kastet etter meg at det var urealistisk å ønske seg en jobb innenfor offshoreindustrien. Det er ikke urealistisk, men man må stå på for å komme seg dit.

Det er bare så utrolig viktig og huske på at sykepleiere trengs overalt.

Kommuner, sykehus, private bedrifter, fengsler, forsikringsselskaper, offshore, forsvaret, organisasjoner, nødmeldetjenester og ambulanse.
Utrolig mange muligheter! Men noen krever videreutdanning. Eller bare stor egeninnsats.

Det interessante er hvor forskjellige jobber man kan ha. Til tross for at man driver med samme type arbeid, pasientrettet for eksempel, er arbeidet utrolig forskjellig fra avdeling til avdeling, eller fra kommune til kommune.
Sykepleie er ikke det, det en gang var. Det er ikke et kall for de aller fleste og på grunn av oppgaveglidning har vi overtatt en del arbeidsoppgaver fra legene de siste årene. Vi er ikke lenger fastlåst til å arbeide kun på sykehus eller i kommunen. Vi må få opp øynene og se oss rundt. Vi trengs over alt i dagens samfunn!

Personlig skifter jeg bare avdeling på sykehuset jeg arbeider på, samme type arbeid som tidligere, men helt annerledes allikevel. Ved å ha en slik type jobb har man alltid muligheten til å utfordre seg selv! Selv elsker jeg å teste meg selv og mine grenser, en utfordring sier jeg aldri nei til og nye ting må prøves.

Derfor har jeg valgt sykepleie som yrke! For allsidig sykepleie er det beste for meg.

Batteriene skal lades i helga, så jeg er klar til dyst i ny jobb.
Ønsk meg lykke til i ny jobb til uka! 

Sykepleier, men ikke stereotypen.

Mange forbinder det å være sykepleier med å arbeide med syke mennesker. Enten på sykehus, sykehjem eller i hjemmesykepleien. Få vet at sykepleiere har et mye større spekter av jobber å velge i.

Man hører lite om sykepleierne som arbeider andre steder enn ved institusjon. Det fins sykepleiere innenfor IKT, bedriftshelsetjenesten, forsikringsbransjen, legemiddelfirmaer, Helsedirektoratet, Helsetilsynet, ambulansetjenesten, forsvaret og mange mange flere steder.
Mitt inntrykk er at vi hører lite om dem, fordi de har valgt utradisjonelt og veldig få vet at de er sykepleiere i bunnen.

stereotypisk sykepleie

 

Er det noe galt i å velge utradisjonelt?  Personlig synes jeg ikke det.  Jeg synes det er flott at man klarer å tenke utenfor boksen til tross for at samfunnet egentlig allerede plasserte deg i bås den dagen du ble sykepleier.
Selv har jeg alltid vært fan av å tenke utradisjonelt, noe lærerne på sykepleierstudiet synes var en stor vits. Jeg ble hånet fordi jeg ønsket meg en jobb utenom det vanlige. Utsagn som da har du nok havnet på feil studie. Og  det kommer du aldri til å få til.
Det var helt normalt å høre det. Jeg smilte som regel bare tilbake og tenkte at jeg skulle jammen vise de.

Nå har jeg en stereotyp jobb som sykepleier, men jeg har fortsatt et håp og en drøm om en utradisjonell sykepleiejobb. Det handler ikke om at jeg ikke trives med arbeidsoppgavene, men det handler om at jeg har større ting jeg ønsker å utrette.  Også ønsker jeg at flere skal bli klar over at en sykepleier nødvendigvis ikke arbeider ved de vanlige institusjonene.  Og det må utdanningsinstitusjonene også bli flinkere til å formidle. De må heller formidle den informasjonen enn å formidle at sykepleie er et kall. For i dagens samfunn er det færre og færre som ser på sykepleie som et kall og heller flere som ser på yrket som en helt ordinær jobb.


Overveldene respons på Unge sykepleier, sykt flinke piker. Jeg er dere alle evig takknemlig. Håper innlegget kan fortsette å engasjere i lang tid fremover.

Lenge siden jeg har blogget. Skal prøve å blogge oftere fra nå av. Skrivelysten har vært liten. Er det noe dere ønsker at jeg skriver om så ber jeg dere om å sende meg en mail eller ta kontakt med meg på andre måter. Noen ideer har jeg, men det hjelper alltid med noen innspill!