Helsevesenet- en papirmølle

Store deler av kommunikasjonen mellom helseforetakene foregår fortsatt på papir. Fortsatt settes det av penger i statsbudsjettet til faksmaskiner rundt omkring i helsevesenet. Hva skjedde med utviklingen av elektroniske meldesystemer? 

Det er utviklet systemer for utveksling av informasjon mellom sykehusene og kommunene bl.a. Men fortsatt foregår en del kommunikasjon analogt. Med samhandlingsreformen kom kravet om at helseforetakene og kommunene skulle kommunisere mer seg i mellom. Det skulle opprettes datasystemer som skulle bidra til å gjøre hverdagen enklere. Flere steder er enda ikke disse systemene tatt i bruk.

Selv benytter jeg slike systemer daglig for å utveklse informasjon fra sykehuset til kommunene. Og jeg har opplevd at jeg må benytte meg av faks. Som helsepersonell har man en taushetsplikt man skal overholde, og ved hjelp av sikre datasystemer er ikke dette noe problem. Problemet oppstår når systemene svikter og vi må benytte oss av steinaldermetoden- faks. Faksen har blitt brukt, så vidt jeg vet, siden tidlig 90-tallet i helsevesenet. I løpet av sykepleierstudiene våget jeg å stille spørsmålet om faks virkelig er det sikreste kommunikasjonsverktøyet man har? Hvorfor ikke mail? Svaret jeg fikk var at det er fort gjort å skrive feil mailadresse og internett er en usikker løsning. Mitt svar tilbake var det er relativt lett å taste feil faksnummer også.
Jeg er enig i at mail og internett er usikkert for sensitiv informasjon. Men etter å ha vært i forsvaret vet jeg at det finnes sikre løsninger for distribuering av sensitiv informasjon, og her burde helsevesenet herme litt. Jeg tror vi har mye å lære av de.

Man har heller ingen garanti for at riktig person henter faksen på faksmaskinen. Du aner faktisk ikke hvor faksmaskinen står, og heller ikke hvem som har tilgang. Skummelt.

En annen ting er kommunikasjonen mellom sykehusene. Den foregår ikke elektronisk. Her må gamlemåten til, papirene sendes med pasienten som flyttes og papirene skannes inn. I løpet av en dag er det tusenvis av papirark som flyttes rundt mellom sykehusene, inne på sykehusene, som arkiveres og skannes. Da jeg studerte fikk jeg høre at vi kom til å havne ute i et papirløst helsevesen, og dette måtte vi vende oss til.

Jeg har nå vært sykepleier i ett år. Vi er i 2014 og end står jeg med store papirbunker i hendene hver eneste dag.

På tide å spandere noen ordentlig gode IKT-løsninger på helsevesenet? Absolutt!

Innlegget er basert på denne artikkelen fra bladet sykepleien.