Mastersyke- et sykepleiefenomen

Til stadighet leser jeg om «mastersyken» som overtar sykepleieryrket. «Vi trenger flere hender, ikke flere hoder» har jeg lest. Jeg er overrasket, overrasket over negativiteten rundt høyere utdanning. Hvorfor så mye negativitet?

Jeg har alltid vært opptatt av høyere utdanning, så jeg ble mildt sagt overrasket når det gikk opp for meg at mange sykepleiere synes det er unødvendig med en mastergrad.
«Vi må slutte å tenke lønn» har jeg hørt bli sagt.
Jeg tenker ikke nødvendigvis lønn når jeg sier at jeg skal ha master. Jeg tenker flere muligheter i arbeidslivet, større forutsetninger for god kvalitet i mitt arbeid, og bedre forutsetninger for å arbeide kunnskapsbasert.

En mastergrad handler ikke om at flere skal sitte bak et skrivebord, eller at flere nødvendigvis må forske. Men det gir oss muligheten. Det er en vesentlig forskjell. Selv om man får en master i anestesisykepleie, er sjansen fortsatt relativt stor for at den sykepleieren fortsatt vil arbeide «på gulvet» i etterkant.
For det er nettopp der de fleste sykepleiere trives best.

Karriere
På grunn av all negativiteten rundt denne påståtte «mastersyken» så føler jeg meg som et utskudd.
Et utskudd som tok sykepleierutdanningen for morroskyld. Jeg har blitt spurt om hvorfor jeg ble sykepleier, når jeg uansett skal ta en masterutdanning. Vel, svaret er enkelt det. Jeg ble sykepleier fordi det er et interessant yrke som jeg trives godt i, og en master vil føre meg videre inn i yrket og vil gi meg flere muligheter i yrkeslivet.
Det må være lov å ha drømmer og et ønske om en karriere selv om man «bare» er sykepleier?

Kvalitetssikring av yrkesutøvelsen
En mastergrad i sykepleie er ikke negativt! Det det handler om er at man ønsker at flere skal arbeide kunnskapsbasert, og det lærer man når man tar en mastergrad. Vi arbeider i et pasientnært yrke, et yrke som stadig er i endring. Kan man arbeide kunnskapsbasert har man også større forutsetninger for å oppsøke ny kunnskap.

En mastergrad bidrar til en kvalitetssikring av yrkesutøvelsen vår! Er det negativt? 
De som mener master er unødvendig må nok svelge stoltheten sin og innse at erfaringsbasert kunnskap er ikke nødvendigvis den beste formen for kunnskap.

Andre yrkesgrupper
Jeg har mange venner og bekjente med høyere utdanning. Og de aller fleste har andre yrker enn meg selv.
Der i blant: lærer, ingeniør, grafisk designer, statsviter og mediautvikler. Alle innenfor nevnte kategorier har femårig utdanning. Ingen som stiller spørsmålstegn ved det. Nettopp fordi det er helt normalt. Flere av nevnte yrkesgrupper må ha det for i det hele tatt få seg arbeid.
Det er flust av arbeid for sykepleiere. Men vi kan ikke alle være generalister. Og som vi alle vet, helsevesenet vil bli mer og mer spesialisert i tiden fremover.
Så hvorfor skal vi ikke ta i mot masterutdanninger med åpne armer, når det egentlig bare har fordeler? Man ser jo at det har en positiv virkning på andre yrker, så hvorfor ikke vårt eget?  Jeg stiller meg undrende til det hele.

mastersyke 2
Mastergrad- nytt fenomen innenfor sykepleie
Det er kun innenfor sykepleie at en mastergrad ses på som noe negativt. Det er en merkelig utvikling. Ønsker vi ikke det beste for våre pasienter?
Man vet at en sykepleier med mastergrad har større forutsetninger for å oppsøke riktig kunnskap, på rett sted. Nettopp fordi man selv har arbeidet med en masteroppgave, er man mer kildekritisk og man evner å sortere god og dårlig informasjon.
Helsevesenet får nye retningslinjer til stadighet. Disse må oppsøkes. Jo flinkere man er til å oppsøke slik informasjon, jo bedre kvalitet blir det i arbeidet som gjøres pasientnært.

Når det er sagt, må jeg understreke at mastergrad innenfor sykepleierfaget er enda et nytt fenomen. Gi det litt tid, og det vil gå opp for de fleste at det er en nødvendighet. Skal sykepleieryrket fremmes som et yrke man kan vokse i, denne utviklingen skje. Vi rekrutterer ikke flere til yrket ved å være negative til masterutdanning.
Kanskje  kan vi bli pionerer innenfor sykepleierforskning.
Eller kanskje sykepleiere kan få større slagkraft ved politiske eller organisatoriske spørsmål.
Det er vel det vi ønsker, er det ikke? Og tenk så gøy det hadde vært! Jeg blir ihvertfall fra meg av begeistring når jeg tenker tanken.

florence nightFlorence Nightingale var en stor pioner.
Hvem blir den neste?


Pasienter krever god kvalitet i pleien
Jeg sier ikke at det er nødvendig at alle sykepleiere tar en mastergrad, men ikke svartmal de som faktisk gjør det.
Jeg tror ikke det vil føre til at flere sitter bak et skrivebord, jeg tror det vil føre til flere dyktige mennesker på gulvet. Og det er jo det vi trenger i helsevesenet.

Og våre pasienter krever god kvalitet.

Har du en meningsfull arbeidshverdag, hver dag?

Tegnehanne hadde et innlegg på Lørdag, «en revurdering av sykepleieryrket». Jeg fikk den tilsendt på facebook og leste den når jeg kom hjem fra jobb. Sliten og trøtt som jeg var, endte det med en tåre i øyekroken etterpå.

Når jeg startet å lese, merket jeg at jeg ble provosert. Enda er det mennesker som ikke forstår at sykepleieryrket er så mye mer enn å «vaske rumper.» Hva er det med sykepleieryrket som folk ikke forstår? Er det virkelig så vanskelig og skjønne hva en sykepleier gjør?
Jeg har opplevd det selv, å bli spurt om hva en sykepleier egentlig driver med. «Er det bare stell og sånt eller?» Den har jeg hørt mange ganger. Når jeg forteller at jeg gjør så mye mer enn det, og legger fram en arbeidsdag for de, får de store øyer og kommer kanskje med en uttalelse om at det hørtes mye og krevende ut. Flott at du skjønner at arbeidsdagen min er krevende. Men jeg synes det er litt nedlatende å anta at en sykepleier bare «vasker rumper.» Naivt.

Tegnehanne har satt seg opp en liste over fordeler og ulemper. Noe lignende gjorde også jeg når jeg studerte. Og ja det er ulemper, men har man litt empati og medfølelse så klarer man å se hele bildet. For det er så mye mer enn tømming av kateterposer, innleggelses av venefloner, stell, mat, smertestillende og respirasjonsfrekvens. Dette er ting som må gjøres. Resultatet man sitter igjen med er en frisk pasient, som har gjennomgått noen personlige triumfer underveis. Og det er disse triumfene, små gledene om du vil, som er viktige å holde fokus på.  Det er disse stundene som rører meg dypt inn i hjerterota.

En takknemlig og fornøyd pasient, skaper en stolt sykepleier.

Sykepleierene er deres bauta når de har det som verst, deres advokat inn til legen. Vi sloss for de, for at de skal ha best mulig utgangspunkt når de reiser hjem, og best mulig tilbud i hjemmet. Og når man ser at det går veien, da er jeg lykkelig. Lykkelig over at jeg valgte dette yrket. At jeg kan være med å bidra.

Det er ikke alltid det er slik, noen dager er triste og tunge også. Men det skal ikke mer til enn en liten positiv ting før hele arbeidsdagen min føles mye bedre.

Derfor er jeg sykepleier, ikke på grunn av lønn eller arbeidstid, men fordi det gir meg som menneske den ekstra gode følelsen av å gjøre noe verdifullt for andre. Jeg gjør noe meningsfullt for andre, hver eneste dag på jobb jeg. Gjør du?