Kompetanseheving i kommunehelsetjenesten

Flere ganger har jeg erfart at pasienter blir innlagt, ikke fordi de er syke, men fordi kommunehelstetjenesten ikke klarer å ivareta de. 

kompetanseheving

Når samhandlingsreformen trådde i kraft ble det klart at kompetansen i kommunehelsetjenesten må styrkes. Og det ble den vel kanskje til en viss grad også, men det holder ikke.
Nå, tre år etterpå er det langt i fra godt nok. Det skrives ut til tider, ganske syke pasienter som ikke trenger mindre oppfølging hjemme eller på institusjon. Nesten tvert i mot, de er dårligere, trenger mye oppfølging og hjelp.

Det har blitt relativt vanlig at pasienter som ble sendt hjem for en uke siden kommer tilbake fort, og som innleggelsesårsak blir det brukt «hjemmesituasjonen fungerer ikke optimalt.» Det er trist å se at det sykehusene formidler av informasjon og behov, ikke blir ivaretatt. Det får meg til å tenke at sykehusene ikke formidler behovene godt nok. Det må kartlegges skikkelig hva behovet er og formidle dette så konkret og tydelig at kommunene forstår situasjonen. Først da vet sykehusene at de har gjort det de kan for at pasienten skal bli ivaretatt.

Nå høres jeg sikkert krass ut, men kommunene har en stor jobb foran seg når det gjelder kompetanseheving. Mitt inntrykk er at pasienter blir sendt på sykehus så fort pasienten er en smule dårligere enn de var for et døgn siden. Og dette skjer ikke kun fra hjemmesykepleien, det skjer også fra institusjoner rundt om i landet.
I hjemmesykepleien er det ikke alltid like greit, pasienten bor hjemme, kanskje alene og sykepleierne som går dit vet ikke alltid diagnosen til pasienten og andre underliggende sykdommer. Dermed har de også lavere terskel for å ringe sykehuset.
Men noen institusjoner sender pasienter tilbake til sykehus i hytt og pine noen ganger. En sykepleier på en institusjon vet stortsett all bakgrunnsinformasjon om pasienten. Og dermed forventes det at de tar kloke og faglig gode vurderinger. Og det gjør de nok, men at en pasient skal sendes til sykehus fordi institusjonen ikke følger de instruksene de har fått fra sykehuset i forbindelse med oppholdet til pasienten, er ikke godt samhandlingsarbeid.

kompetanse

Det må definitivt en kompetanseheving til i kommunene, pasientene blir bare sykere og sykere. Jeg tror at sykepleiere med forskningskompetanse i kommunene er alfa og omega. Og med enda bedre samhandling mellom instansene kan sykehusene trygge kommunene på at de gjør det som er rett og da får muligens også sykehusene færre «svingdørpasienter».