Vi er alle sykepleiere, respekter hverandre!

Vi arbeider alle i helsevesenet, fra sykehjem og hjemmesykepleie til ambulanse, akuttmottak, intensiv og sengepost. Vi har alle samme utgangspunkt, lik utdannelse. Sykepleier. Men vi arbeider på forskjellige steder. Men når en sykepleier som ikke arbeider på samme arbeidsplass som meg selv tviler på mine kunnskaper, ser jeg rødt.

Alt etter hvor du arbeider, så har du et sett med retningslinjer du skal følge. Hva retningslinjene på din arbeidsplass sier om hvordan du skal utøve din jobb, er nok annerledes enn de retningslinjene jeg må forholde meg til. Og slik skal det være. Det har med at vi tilbyr forskjellige helsetjenester.

Når noen som ikke arbeider på samme sted som meg betviler at jeg utøver min jobb riktig, da blir jeg forbanna. Jeg har fra tid til annen opplevd slike sykepleiere på sykehuset jeg arbeider på. Jeg blir møtt med en «ovenfra og ned» – holdning som ikke ligner noe. Og det er ikke legene eller andre yrkesgrupper som utmerker seg, nei, det er sykepleiere som er verst.

Jeg kan få følelsen av å bli sett ned på, jeg ser i øynene på noen at de synes jeg er ung og at den jobben jeg gjør krever en eldre sykepleier. Jeg har blitt snakket til som om jeg er en dritt. Det gjør meg sint. Jeg ble ikke sykepleier for å måtte slåss for min måte å utøve yrket på, ovenfor andre sykepleiere! Jeg ble sykepleier for å hjelpe syke mennesker videre i livet.

Men selv om vi alle har som mål å hjelpe syke mennesker videre i livet, så stoler vi ikke på hverandre. Vi stoler ikke på at alle har den samme kunnskapen! Det er en dårlig egenskap. Det er lov å stille nysgjerrige spørsmål om hvorfor man ikke gjør det slik istedenfor slik, men vi må slutte å henge hverandre ut.

Jeg har blitt uthengt. Uthengt av sykepleiere som arbeider med noe annet enn meg selv. Uthengt fordi jeg ikke gjør jobben slik som de gjør sin. Og jo, jeg gjør min jobb like godt som din! Men allikevel er det ikke godt nok for noen.

De gangene noen har vært slik mot meg har jeg dratt hjem fra jobb, forbanna og lei meg. Det kan ødelegge hele dagen min. Noen ganger har jeg lyst til å grine og slutte som sykepleier fordi vi ikke klarer å akseptere og respektere hverandres arbeid! Er det slik vi ønsker å ha det?

Bidrar dette til godt arbeidsmiljø og kultur? Bidrar en slik kultur til at flere vil bli sykepleiere i fremtiden?

Sykepleier, men ikke stereotypen.

Mange forbinder det å være sykepleier med å arbeide med syke mennesker. Enten på sykehus, sykehjem eller i hjemmesykepleien. Få vet at sykepleiere har et mye større spekter av jobber å velge i.

Man hører lite om sykepleierne som arbeider andre steder enn ved institusjon. Det fins sykepleiere innenfor IKT, bedriftshelsetjenesten, forsikringsbransjen, legemiddelfirmaer, Helsedirektoratet, Helsetilsynet, ambulansetjenesten, forsvaret og mange mange flere steder.
Mitt inntrykk er at vi hører lite om dem, fordi de har valgt utradisjonelt og veldig få vet at de er sykepleiere i bunnen.

stereotypisk sykepleie

 

Er det noe galt i å velge utradisjonelt?  Personlig synes jeg ikke det.  Jeg synes det er flott at man klarer å tenke utenfor boksen til tross for at samfunnet egentlig allerede plasserte deg i bås den dagen du ble sykepleier.
Selv har jeg alltid vært fan av å tenke utradisjonelt, noe lærerne på sykepleierstudiet synes var en stor vits. Jeg ble hånet fordi jeg ønsket meg en jobb utenom det vanlige. Utsagn som da har du nok havnet på feil studie. Og  det kommer du aldri til å få til.
Det var helt normalt å høre det. Jeg smilte som regel bare tilbake og tenkte at jeg skulle jammen vise de.

Nå har jeg en stereotyp jobb som sykepleier, men jeg har fortsatt et håp og en drøm om en utradisjonell sykepleiejobb. Det handler ikke om at jeg ikke trives med arbeidsoppgavene, men det handler om at jeg har større ting jeg ønsker å utrette.  Også ønsker jeg at flere skal bli klar over at en sykepleier nødvendigvis ikke arbeider ved de vanlige institusjonene.  Og det må utdanningsinstitusjonene også bli flinkere til å formidle. De må heller formidle den informasjonen enn å formidle at sykepleie er et kall. For i dagens samfunn er det færre og færre som ser på sykepleie som et kall og heller flere som ser på yrket som en helt ordinær jobb.


Overveldene respons på Unge sykepleier, sykt flinke piker. Jeg er dere alle evig takknemlig. Håper innlegget kan fortsette å engasjere i lang tid fremover.

Lenge siden jeg har blogget. Skal prøve å blogge oftere fra nå av. Skrivelysten har vært liten. Er det noe dere ønsker at jeg skriver om så ber jeg dere om å sende meg en mail eller ta kontakt med meg på andre måter. Noen ideer har jeg, men det hjelper alltid med noen innspill!