Skikkethet- blir du vurdert?

Utdrag fra Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning.
§2 Skikkethetsvurdering/definisjon
 «Løpende skikkethetsvurdering av alle studenter skal foregå gjennom hele studiet og skal inngå i en helhetsvurdering av studentens faglige og personlige forutsetninger[…]. Hvis det er begrunnet tvil om en student er skikket, skal det foretas en særskilt skikkethetsvurdering.»

I 26 ulike utdanningsløp skal det gjøres skikkethetsvurderinger. Dette er utdanningsløp innenfor helsevesen og læreryrket for det meste. Det er ikke noen selvfølge at alle er skikket til å arbeide med mennesker, derfor er en slik vurdering nødvendig. Men man ser at vurdering av skikkethet gjøres i liten grad. I 2013 var det kun én student som ble vurdert som uskikket til yrket og dermed utestengt fra studiene. Her er det definitivt store mørketall.

Selv ble jeg opplyst om skikkethetsvurderingen når jeg startet på første studieår. Og min umiddelbare tanke var så bra! Godt tiltak. Men etterhvert som jeg ble mer og mer involvert i studentpolitikk og utdanningspolitikken fant jeg ut at selve vurderingen gjøres nesten aldri.
Det kom frem at hvis man som medstudent skulle «angi» noen som uskikket, måtte man stå frem med navn. En anonym henvendelse var ikke mulig. Dermed kviet studenter seg for å si i fra. De gangene det faktisk var noen som allikevel meldte i fra, ble det aldri gjort noe med videre av utdanningsinstitusjonen. Det ble kostet under teppet som om det ikke var så viktig. Som student og tillitsvalgt har jeg har selv «angitt» en medstudent som overhodet ikke har vært skikket, uten at det har fått noen konsekvenser. Personen er sykepleier i dag.

Praksisfeltet er en viktig arena i skikkethetsvurderingen. Her får man se studenten i praksis, for det nytter ikke at bare teorien er på plass. Her har praksisveileder et stort ansvar, et ansvar for å melde i fra til utdannningsinstitusjonen hvis studenten ikke fyller kriteriene som inngår i skikkethetsvurderingen. Men utdanningsinstitusjonene må også være flinkere til å følge opp studentene sine ute.

Det er store mørketall det er det ingen tvil om. En av årsakene er økonomi, er det ikke alltid? For det øyeblikket en student blir vurdert til uskikket, så må utdanningsinstitusjonen stå for økonomisk bistand til den studenten det gjelder.

Det skal være en skikkethetsnemd på alle utdanningsinstitusjonene som har utdanningsløp der skikkethet er en del av vurderingen. Det er her sakene som blir meldt inn havner, hvis saken tas videre fra studiets fakultet. Jeg satt også i denne nemda under utdanningen, ingen saker ble meldt inn dit, til tross for at jeg selv hadde tatt opp en sak. Fakultetet mitt tok aldri saken videre.

Vi må få frem viktigheten av denne vurderingen, og sørge for at det blir fulgt opp hos alle utdanningsinstitusjoner. Spør gjerne på din utdanning om du blir skikkethetsvurdert, og hvilke kriterier som stilles.
denne artikkelen finner du en link til tallene over antall tvilsmeldinger sendt og antall saker tatt opp i skikkethetsnemda på alle skolene. Skremmende små tall.

NSO (Norsk Studentorganisasjon) har også en kampanje gående om temaet. Sjekk ut facebooksiden «Sjekk om jeg er skikka» for mer info.

 

 • Ingeborg

  Jeg jobbet endel med skikkethet for noen år siden i forbindelse med Studentenes Landsforbund (nå NSO). Jeg var på en konferanse om dette temaet ved Høgskulen Stord Haugesund, og det som kom fram var at mange studenter i stedet blir veiledet ut av studiet. Dette er ganske skremmende, for det betyr at de kan søke seg inn på liknende studier uten at det er noen indikasjon på skikkethet i forkant, evt søke seg på samme studie et annet sted. Det finnes eksempler på studenter som har blir veiledet ut av sykepleiestudiet ved mange studieplasser før noen endelig opprettet en skikkethetssak… Uff. Det er synd dette ikke blir tatt mer alvorlig rundt på skolene. Håper alle sykepleierstudenter som leser innlegget tar det med seg videre! Vi har alle et ansvar, selv når vi er ferdigutdannet.

  • Jeg jobbet også med det i NSO for et par år siden. Vi fikk laget en resolusjon og et politisk dokument som ble lagt fram på LS. Vi fikk det vedtatt som sak NSO skulle jobbe for, noe jeg vet de gjør nå. Men jeg, som deg håper at studenter som leser dette vil ta det med seg.

   • Ingeborg

    Så bra at hjertesaken min gikk videre inn i NSO! Var litt redd for at det skulle bli borte i sammenslåinga 🙂