Samhandlingsreformen- et tilbakeblikk

Samhandlingsreformen (st.meld. nr. 47) ble innført 1. Januar 2012 og er en av de viktigste reformene i helsevesenet her til lands i nyere tid. Reformen omfatter både kommunehelsetjenesten og sykehusdriften og baserer seg på at pasienter som blir innlagt i sykehus skal ha færre liggedøgn, og man skal under oppholdet kartlegge behov for videre oppfølging av kommunehelsetjenesten ved utskrivelse. Ikke alle er ferdig behandlet når de reiser fra sykehuset, og trenger videre oppfølging og behandling.

Når reformen kom var det mye skepsis knyttet til den, men også et håp for fremtiden. Nå har det kun gått to år siden den ble innført, og per nå ser man kanskje ikke de store endringene fordi ting tar tid. Og tregheter i systemet bidrar til at det tar enda lenger tid.

Fra sykehusets side meldes pasienten utskrivingsklar når legen ser at det ikke er behov for behandling av spesialisthelsetjenesten lenger. Da meldes pasienten til kommunen, er det en pasient med store behov for tilrettelegging eller kanskje en sykehjemsplass, er det kommunens ansvar at pasienten får denne plassen så fort som mulig. Klarer de ikke det fra dagen pasienten er utskrivingsklar må kommunen betale for å ha pasienten liggende på sykehus frem til de har plass. Dette kan fort bli store summer, så her legges det et stort press på kommunen for å finne plass.

I en undersøkelse gjort av bladet sykepleien ser man at i løpet av første driftsår, i Østfold fylke, har klar å redusere overliggerdøgn med 97%, og det med det har blitt en effektivisering av sykehussengene. Flere kan legges inn, og kommunen har også overtatt en del av «sykehusbefolkningen», som de kaller de i undersøkelsen. Det ligger et stort press på kommunene i hele landet etter innføringen av samhandlingsreformen, men dette har de stor grad mestret.

Man ser at antall overliggerdøgn går gradvis ned etterhvert som vi lærer.  For det er ingen tvil om at her må vi lære mens vi går langs veien. Ikke alt går som smurt fra første stund, men det går bedre og bedre, og man ser at det er en positiv endring.

Det gikk fra skepsis til fryd. Jeg kan forstå at det for den litt eldre garde som ikke har vært vant med denne fra tidligere, at det kan være en stor omstilling. Personlig er jeg positiv til samhandlingsreformen, men jeg har også fått kommet inn i den under utdanning, fått den inn i blodet om du vil. Det har mye og si.

Har du egne erfaringer? Kommenter gjerne under.

Jeg vil senere komme med et innlegg om hvordan arbeidshverdagen påvirkes av samhandlingsreformen. Stay tuned! 

#samhandlingsreformen #kommune #helsevesen #sykehus