Pasient og sykepleier- forholdet

Vi har jo alle hørt det at forholdet mellom pasient og sykepleier, er vel så viktig som pleien vi gir. Vi er trossalt mennesker alle mann, og noen passer bare ikke sammen. 

sykepleier pasient

Under utdanning husker jeg det var et tema. Man skulle ikke ta seg nær av situasjoner der pasienten ikke ønsket å ha deg tilstede, eller omvendt. Selv har jeg alltid sett på det som en selvfølge. Alle er forskjellige. 
Men jeg tror at det har lett for at det bare går en vei. Altså at sykepleieren ikke går overens med pasienten, sjeldent at det går andre veien. Jeg tror nok de fleste pasienter tenker at de ikke har noe valg, de må bare tolerere.

Men for noen uker siden var det en pasient som ikke ønsket å ha en spesifikk sykepleier. Pasienten fortalte meg det i fortrolighet og ønsket at jeg brakte det videre. Det gjorde jeg jo, men allikevel følte jeg at det var jeg som gjorde noe galt. Det var jo ikke verre enn at akkurat den sykepleieren og den pasienten ikke hadde kjemi sammen, og klarte dermed ikke å snakke sammen. Sånn er det jo noen ganger. For alt jeg vet har det sikkert skjedd meg og. Men jeg fikk en følelse av å «svikte» min egen kollega.
Men det ordnet seg uansett, jeg var ansvarlig for pasienten videre under oppholdet og det funket veldig bra.

Etter hendelsen kom jeg til å tenke på hvor ufattelig viktig akkurat den kjemien er. Vi skal jo formidle problemer og ønsker fra pasient til lege. Vi skal tale pasientes sak, men stemmer ikke kjemien mellom partene blir det vanskelig. For og kunne få frem de riktige ønskene og behovene pasienten har, må man kunne snakke sammen på et dypere nivå enn man gjør med hvem som helst. Og dit kommer man ikke med bare overfladisk snikk snakk. Som sykepleier må man kunne spille på pasientens lag, samtidig som pasienten må kunne spille på sykepleiers lag.

Jeg har bare vært ute i jobb ett år nå, men allikevel hadde jeg glemt det vi snakket om på skolen om kjemi og samarbeid. Det måtte en situasjon til på jobb for at jeg skulle tenke; selvfølgelig!
For det er nettopp det, det er, en selvfølge at pasienten skal kunne si i fra hvis det er en pleier man ikke kommer overens med.
Det må oppfordres, tror jeg, til at pasientene skal si i fra om det. Det vil skape bedre pleie og omsorg og et bedre opphold for pasienten. Pasienten vil nok føle seg mer ivaretatt og man som pasient vil føle seg sikker på at sykepleieren tar tak i de riktige tingene.

Herved oppfordrer jeg alle pasienter til å si ifra når noe ikke føles riktig. Uansett. Men vær klar over at ønsket kanskje ikke alltid kan etterkommes. Og vi sykepleiere må bli mer bevisst på om kjemien stemmer mellom pasient og sykepleier, og heller si ifra når man ser at en selv ikke går overens med en pasient.

Tror vi vil spare tid på det.