Oktober- den rosa måneden

Oktober er måneden for Rosa sløyfe-aksjonen.
Målet med aksjonen er å vise solidaritet med brystkreftrammede, spre informasjon og øke kunnskapsnivået om brystkreft, samt gi støtte til forskning på brystkreft. Hentet fra kreftforeningen.no

480x400stort banner2014JEG

Temaet i år er å leve med uhelbredelig brystkreft. Et veldig alvorlig og viktig tema. Brystkreft rammer 3000 kvinner vært eneste år, og ikke alle blir friske. 1 av 12 kvinner vil en eller annen gang i løpet av livet utvikle brystkreft. Det er et veldig stort antall. På grunn av forskning på behandling og tidlig oppdagelse av brystkreft overlever flere nå enn tidligere. I følge kreftregisteret lever 90 prosent av kvinner med brystkreft, fem år etter at de fikk diagnosen.  Du kan lese mer om det her på kreftforeningen sine sider.

Vi, sykepleiere som arbeider med denne gruppen mennesker blir kanskje en naturlig støtte de har i livet. Personene med uhelbredelig kreft er ofte inn og ut av sykehus og andre institusjoner. De trenger støtte og veiledning i hvordan leve best mulig med sin kreft. Vi må ikke være redde for å prate med pasientene om hvordan de har det, mange er unge, deres ønsker og håp må tas på alvor.

Vi må også være flinke til å opplyse om hvordan man selv kan undersøke seg, slik at man eventuelt kan komme tidlig til legen. Jo tidligere det oppdages, jo flere liv vil reddes.  Man har arbeidet med bevisstgjøring hos kvinner på dette området lenge, men det må jobbes mer med.  Selvundersøkelser har vært et viktig moment i tidlig diagnostisering. Her kan du lese mer om hvordan du undersøker deg selv.
M
en hva skal man lete etter? Hva er utløsende faktorer?  Informasjon til folket! Kreftforeningen har også en side om dette. 

Men jeg hadde en grunn for å skrive dette innlegget, og det er fordi jeg har startet en innsamling her på bloggen! Den vil pågå frem til 31. Oktober og er vi skikkelig flinke lager jeg et innlegg i starten av neste måned med hvor mye vi har klart å samle inn.
Følg linken og du kan hjelpe meg med innsamlingen!
I
nnsamlingen kan du også finne på min facebookside.


Er du rammet av brystkreft eller er pårørende til noen som har brystkreft? Ta en titt innom brystkreftforeningen sine sider hvis du ikke allerede har gjort det.