Nattevakter- farlig for helsa?

Det er nok ikke så vanskelig å tenke seg at nattevakter ikke er bra for helsa i lengden. Men er det så farlig da?

I mitt tilfelle jobber jeg maks tre netter etter hverandre, det kan da vel ikke være så farlig. I følge en artikkel i bladet Sykepleien, øker risikoen for å utvikle brystkreft for hver natt du jobber etter hverandre. Det pekes på at endret søvmønster, endrede spisevaner og endret døgnrytme fører til at kroppens immunforsvar blir dårligere. Så dette igjen er en faktor som spiller inn.
Videre i artikkelen sies det at dette er for de som jobber mer enn tre nattevakter etter hverandre, og at man burde sette en grense på maks tre netter etter hverandre og deretter minimun 24 timer fri.
Artikkelen jeg har brukt finner du her.

Mine tanker: Er det virkelig noen som jobber fler enn tre netter på rad?! Gærninger. 

Man trenger ikke være Einstein for å skjønne at dette ikke er bra, men det er fantastisk at det er et område som forskes på!

I en annen artikkel jeg fant blir to sykepleiere som arbeider natt bedt om å liste opp de fem mest negative tingene ved å arbeide natt. En av de er «økt risiko for brystkreft, tarmsykdommer, hjerte- og karsykdommer, og ustabilt blodsukker». En annen, «dårligere søvnkvalitet, våkner oftere og sover mer urolig.» De lister de opp som om det var ingenting. Pytt pytt.
Dog, det er viktig å legge vekt på at det er økt risiko. Altså det er flere faktorer som spiller inn. Arv og miljø. Genene dine spiler en stor rolle her.

Mine tanker er at det ikke burde være lov å arbeide mer enn tre netter etter hverandre. Det samme mener NHO Service som har listet opp en rekke råd for de som arbeider natt. Artikkelen finner du her. Anbefalt lesing. Jeg vil også anbefale at man tar det opp med sin arbeidsgiver, hvis man føler at nattarbeidet går på helsa løs. Vi kan ikke klage hvis vi ikke sier i fra. 

En annen ting jeg synes er meget oppsiktsvekkende er at Ikke en eneste artikkel peker på at risikoen for feilvurderinger øker. Hvorfor? Fordi man er trøtt, sliten og kroppen vil heller sove enn å arbeide. Vi arbeider med mennesker hver eneste dag, også klarer vi ikke å se at vi, sykepleierne, blir en risiko?  Vi som skal være så gode på medisinske vurderinger, vitale tegn og risikovurderinger. Også klarer vi ikke å gjøre vurderinger på egen kropp en gang. Det er skammelig.
Med nedsatt vurderingsevne øker risikoen for å gjøre feil. Og det kan være veldig skummelt.

Vi, sykepleiere, må starte å tenke på oss selv. Vi er så flinke til å tenke på pasientens beste absolutt hele tiden, brått er det en selv som er pasient.

Det er bare en selv som kan sette grenser for eget liv. Og du får bare ett.