Menn blir ikke sykepleiere. På tide å jukse litt?

Jeg har nettopp lest lederen i sykepleien, som heter «guttejuks». For få menn søker sykepleierutdanning, hvordan skal vi få de til å søke?

Vi hører ofte det blir sagt i mediene av politikere at vi trenger flere menn i helsetjenesten. Vi trenger flere sykepleiere og deriblant mannfolk. Men det har ikke nyttet. Det har seg faktisk slik at kun 12 prosent av sykepleierstudentene er menn. Hvorfor?

Menn som blir sykepleiere er ofte samlet innenfor en spesiell sengepost eller pasientgruppe. Man finner mange menn i akuttmottak, psykiatri, intensiv, operasjon og ambulanse team. Noen arbeider også innenfor administrasjon og IKT i helseforetakene. De higer etter utfordringer, teknisk utstyr og større oppgaver. Det er nok en naturlig utvikling, men de trengs sårt andre steder i helsevesenet også.

Selv har jeg vært aktivt med i NSF Student og husker vi debatterte en sak om kjønnskvotering til sykepleierutdanningen. Dette innebar at gutter som søkte ville få to kjønnspoeng, og dermed en fordel. Jeg synes enda dette er et supert forslag og støtter nåværende NSF Students nestleder Margrete Kanstad i sin uttalelse. Forslaget har fått massiv kritikk da jeg var med og også nå.
Så da må jeg spørre. Hva er det som er så galt med kjønnspoeng til gutter på studiet? Dette har da virkelig vi jenter hatt på ingeniørstudiet og andre mannsdominerende yrker i årevis allerede. Jeg tror virkelig at det kan bidra til at flere menn vil søke studiet.

Man ser fra andre studieretninger der de har gitt kjønnspoeng for mannlige søkere at det økte søkertallene til studiene. Det er jo flott! Javel, kanskje de blir flere useriøse, men det har man virkelig ingen garantier for. Kanskje man faktisk avler flere gode sykepleiere av det også?

Kjønnskvotering handler ikke om å gjøre noen utdanninger svakere eller sterkere, det handler om å nå ut til en større søkermasse. Og flere menn i sykepleien ser jeg absolutt på som en stor styrke.

Gi forslaget en sjanse! Jeg tror det kan ha god effekt. Jeg skulle gjerne sett flere menn i yrket, siden jeg trives best med en jevn fordeling på arbeidsplassen. Også må vi kvinner være mer imøtekommende ovenfor menn når de trer inn på arbeidsplassen. Det vil bidra til en holdningsendring og jevnt over et bedre arbeidsmiljø med en jevnere fordeling.

Som forfatteren av lederen sier i sykepleien, vil ikke kjønnspoeng være avgjørende, men det vil være en god start.