Mastergrad- unødvendig mener noen

I forrige utgave av Tidsskriftet Sykepleien var det en artikkel om videreutdanning. Der kom det frem at SUS (Stavanger universitetssykehus) trenger spesialsykepleiere, men uten mastergrad.

Sykehuset sier at de ikke ser behovet.

Selv ser jeg et stort behov for master i spesialsykepleie. En sykepleier med mastergrad i faget sitt vil ha større forutsetninger for å holde seg faglig oppdatert i sitt fag, da det er noe som blir innlært i masterprogrammet. Kunnskap er ferskvare. Og en sykepleier som har vært vant til å oppsøke kunnskap og nyere forskning under studiet, har større forutsetninger for å gjøre dette i arbeidslivet også. Dette er det faktisk forsket på. Dette var også noe som var viktig under grunnutdanningen.
Å kunne holde seg oppdatert på nyere forskning, vite hvor man finner dette og hvordan man skal bruke den er en viktig grunnpilar i dagens sykepleierutøvelse. Og ikke støtte utviklingen av videreutdanningene på 1,5 år til en mastergrad på 2 år er som å si at forskning ikke er så viktig.

Ønsker vi oss faglig sterke spesialsykepleiere? Ja da synes jeg vi skal støtte utviklingen av mastergradsprogrammene.

SUS sier egentlig, satt litt på spissen, at de ikke ønsker masterstudenter. Fordi det er ikke det de trenger. Min mening er at de ser at de trenger spesialsykepleiere , og har ikke kapasitet til å vente på at de skal skrive ferdig en masteroppgave. Det foreslås at masteroppgaven kan skrives mens man går i redusert stilling, slik som leger har gjort i årevis. Men da må det tilrettelegges for det. En masteroppgave er ikke noe man smeller sammen på en uke eller to.

Der jeg studerte sykepleie, ved UiA (Universitetet i Agder) startet de opp med master i spesialsykepleie, med god respons både fra studenter og sykehuset. Sykehuset har vært meget positive til at det ble toårig, og de ser nå at de som ansettes har et høyere kunnskapsnivå enn tidligere. Og det øker kvaliteten på sykepleierne og faget. 

Jeg er veldig positiv til mastergrad. Sykepleie har ikke vært en utdanning eller et yrke som har vært sammenlignet med forskning tidligere. Men med mastergrad får man muligheten til å forske på problemstillinger man møter i praksis, være med i et stort forskningsmiljø. Og sist men ikke minst, du kan ta en doktorgrad og starte din helt egen forskning! For første gang har vi sykepleiere også mulighet til dette, det er et kvalitetsstempel.
Forskning er ganske interessant trossalt.

Konklusjonen er dermed at mastergrader innenfor spesialsykepleie er en positiv utvikling som man må støtte opp under, ikke undergrave!

Artikkelen jeg snakker om kan du lese her