Hovedpårørende- overholder du taushetsplikten?

Hovedpårørende. Ofte står det mer enn en pårørende oppført. Legger du merke til hvem det er som står oppført som hovedpårørende?

A-løpet-stor-taushet

Jeg har hatt litt fokus på dette for min egen del i det siste. Man er på jobb, pårørende kommer og går. Man tenker kanskje ikke så mye over det når en pårørende kommer og spør om hvordan deres kjære har det. En ting er når man er der, hos pasienten. Men på telefonen, det er verre.

Ganske ofte ringer det pårørende, som lurer på hvordan deres kjære har det. «Er du hovedpårørende» har jeg spurt. «Nei, men jeg er jo (datter, mor, sønn, svigerdatter, sett inn det som passer) så jeg er jo pårørende.»
For det første, så hører jeg i røret at de ikke forstår hvorfor jeg spør. De synes det er et rart spørsmål. For det andre blir de irriterte når jeg sier; «dere kan vel ringe på deres kjære sin mobiltelefon, så kan du snakke med h*n selv.» Mange ganger har jeg hørt flere unnskyldninger om at de egentlig ikke vil at deres kjære skal vite at de har ringt osv. Og jeg skjønner det jo, når de ringer på arbeidsplassens telefoner, at de ikke vil at vedkommende skal vite at de har ringt. Vi lever jo i 2014, alle har mobiltelefon i dag.

pårørende 1
Vi har snakket om disse situasjonene på jobb, og de er vanskelige. Men det er lovstridig å gi ut informasjon til andre enn hovedpårørende. Dette gjelder også ved andre situasjoner, f.eks ved dødsfall. Da ringer vi hovedpårørende, som da skal varsle videre til de andre pårørende i familien. Dette skal gjøres slik, fordi hvis ikke, hadde vi ikke gjort annet enn å sitte i telefonen.
Jeg har nok av arbeid, så telefonsamtaler med alle ti pårørende til samme pasient har jeg faktisk ikke tid til.

Men vi kan nok skylde oss selv litt her. Jeg vet at det mange steder ikke er like stort fokus på at informasjon kun skal gis til hovedpårørende, og da med pasientens samtykke. Vi må bli flinkere til å si nei i telefonen, be de om å ringe pasienten selv eller hovedpårørende. Og ikke minst spørre vedkommende før vi sier noe, hvilken relasjon de har.

Og til dere som er pårørende. Et lite hjertesukk. Vær klar over at det er kun nærmeste pårørende/hovedpårørende vi kan gi informasjon til, og forhold dere til dette. Det gjør det så mye enklere for oss og overholde taushetsplikten vår.

  • Jeg synes du har en veldig flott blogg, og tar opp fine temaer. Jeg ser sykehusverdenen fra pasient-vinkelen, og mange av de tingene du skriver om får meg til å se ting på nye måter, utrolig bra! Dette er både spennende og lærerikt! Stå på!