Helsefagarbeidere- en viktig ressurs

Den siste uken som har vært, har jeg lest og hørt flere snakke om situasjonen om helsefagarbeiderne. Saken er at færre og færre velger å bli helsefagarbeidere, men de trengs sårt i arbeidslivet.

Helsefag_button

Det blir stadig mindre attraktivt og bli helsefagarbeidere. Jeg har lyst til å slå et slag for helsefagarbeiderne. Det er et stort behov som skal dekkes i fremtiden og det er ikke bare helsefagarbeidere det vil være lite av, dette gjelder også sykepleiere. Men det vil være størst mangel på helsefagarbeidere, hele 57000 i underdekning, innen 2035, i følge Helsedirektoratet. Helse og sosialfag er et ettertraktet fag både på videregående- og høyskole- nivå, men man ser at flere fra videregående ikke fullfører lærlingetiden for å bli helsefagarbeider. Det er synd. Flere av disse starter kanskje heller på sykepleierutdanningen senere.

Men det er ikke ettertraktet å bli helsefagarbeider. Små stillinger, lav lønn og et inntrykk av lav status bidrar til at elevene hopper av i lærlingetiden. Dagens ungdom er nemlig blitt meget bevisst på akkurat disse tingene. Mulighetene er større hvis man heller velger å bli sykepleier.

Men i fremtidens helsevesen trenger vi sykepleiere og helsefagarbeidere. Det holder ikke med bare en av yrkesgruppene. For sammen utfyller yrkesgruppene hverandre veldig godt. Jeg har gleden av å arbeide sammen med flere hjelpepleiere (samme som helsefagarbeider.) og de er noen driftige og arbeidsomme medarbeidere alle sammen. De bidrar til at jeg kan få gjort de administrative arbeidsoppgavene som hoper seg opp i løpet av en dag, og de er vel så dyktige som meg i det kliniske arbeidet. De dagene jeg arbeider sammen med helsefagarbeidere er blant de beste, for da kan vi alle sitte med følelsen av at vi har fått gjort en god jobb. Det er en god følelse. De er en viktig og god ressurs å ha med seg i arbeidshverdagen, og det er viktig at alle helsefagarbeidere er klar over at de settes meget stor pris på. Vet de ikke det, så burde noen si det til de nå.

Men jeg forstår også helsefagarbeiderne. De ønsker å ha muligheten til og velge, derfor søker de sykepleierutdanningen istedenfor. Det åpnes for at helsefagarbeidere kan ta «y-veien» inn i sykepleierutdanningen. For så vidt en god løsning, men allikevel mener jeg at generell studiekompetanse er en rett du opparbeider deg ved å ta allmennfaglig studieretning på videregående. Men jeg er litt delt om dette, fordi jeg ser også hensikten kunnskapsdepartementet har, nemlig å sikre at flere fullfører yrkesfag på videregående.

I det lange løp er jeg redd vi blir sittende igjen med alt for mange sykepleiere, som skal ta over flere og flere oppgaver fra legene og ingen som blir igjen til å ta over sykepleiernes oppgaver.
Det må også tenkes på.