Har du en meningsfull arbeidshverdag, hver dag?

Tegnehanne hadde et innlegg på Lørdag, «en revurdering av sykepleieryrket». Jeg fikk den tilsendt på facebook og leste den når jeg kom hjem fra jobb. Sliten og trøtt som jeg var, endte det med en tåre i øyekroken etterpå.

Når jeg startet å lese, merket jeg at jeg ble provosert. Enda er det mennesker som ikke forstår at sykepleieryrket er så mye mer enn å «vaske rumper.» Hva er det med sykepleieryrket som folk ikke forstår? Er det virkelig så vanskelig og skjønne hva en sykepleier gjør?
Jeg har opplevd det selv, å bli spurt om hva en sykepleier egentlig driver med. «Er det bare stell og sånt eller?» Den har jeg hørt mange ganger. Når jeg forteller at jeg gjør så mye mer enn det, og legger fram en arbeidsdag for de, får de store øyer og kommer kanskje med en uttalelse om at det hørtes mye og krevende ut. Flott at du skjønner at arbeidsdagen min er krevende. Men jeg synes det er litt nedlatende å anta at en sykepleier bare «vasker rumper.» Naivt.

Tegnehanne har satt seg opp en liste over fordeler og ulemper. Noe lignende gjorde også jeg når jeg studerte. Og ja det er ulemper, men har man litt empati og medfølelse så klarer man å se hele bildet. For det er så mye mer enn tømming av kateterposer, innleggelses av venefloner, stell, mat, smertestillende og respirasjonsfrekvens. Dette er ting som må gjøres. Resultatet man sitter igjen med er en frisk pasient, som har gjennomgått noen personlige triumfer underveis. Og det er disse triumfene, små gledene om du vil, som er viktige å holde fokus på.  Det er disse stundene som rører meg dypt inn i hjerterota.

En takknemlig og fornøyd pasient, skaper en stolt sykepleier.

Sykepleierene er deres bauta når de har det som verst, deres advokat inn til legen. Vi sloss for de, for at de skal ha best mulig utgangspunkt når de reiser hjem, og best mulig tilbud i hjemmet. Og når man ser at det går veien, da er jeg lykkelig. Lykkelig over at jeg valgte dette yrket. At jeg kan være med å bidra.

Det er ikke alltid det er slik, noen dager er triste og tunge også. Men det skal ikke mer til enn en liten positiv ting før hele arbeidsdagen min føles mye bedre.

Derfor er jeg sykepleier, ikke på grunn av lønn eller arbeidstid, men fordi det gir meg som menneske den ekstra gode følelsen av å gjøre noe verdifullt for andre. Jeg gjør noe meningsfullt for andre, hver eneste dag på jobb jeg. Gjør du?