Forebygge Alzheimers med hjernetrim og spill

Alzheimers er en stadig mer utbredt ikke-arvelig sykdom som rammer vilkårlig. Flere kjente personligheter som USAs tidligere president Ronald Reagan fikk Alzheimers, det samme gjorde skuespilleren Charles Heston. Her i landet satt tidligere fiskeriminister og arbeiderpartiprofil Jan Henry T. Olsen et ansikt på sykdommen med både bok og film, han fikk sykdommen allerede i en alder av 51.

Alzheimers er en snikende sykdom som rammer den eldre delen av befolkningen. En enorm belastning ikke bare for de som blir rammet og deres nærmeste pårørende, men de sosiale kostnadene på verdensbasis er astronomiske (ca $160 mrd og stigende).

Ettersom verdens befolkning generelt blir eldre regner man med at over én prosent av verdens befolkning vil ha Alzheimers i 2050. Sykdommen er irreversibel, og kan gå udiagnostisert i lang tid – levealder er i gjennomsnitt 7 år etter at diagnosen er stilt. Over 500 medikamenter er testet ut, det foregår et enormt forskningsarbeid over hele verden for å finne årsak, medisiner og anbefalinger som kan bedre forholdene for de syke.

Hjernen er en «muskel» – da må den trimmes!

Det finnes store informasjonsmengder å fordype seg i om Alzheimers. Sykdommen kjennetegnes med nedsatt hukommelse, svekkelse av kognitive funksjoner og etter hvert forandringer i personligheten på grunn av nedbrytningen av nerveceller i hjernen.

hjernetrim

Forskning anbefaler mye som kan hindre, eller forsinke utviklingen av sykdommen. Et sunt levesett med regelmessig fysisk trening, rikelig søvn, sunt kosthold – da særlig de tradisjonelle matvanene fra middelhavslandene, moderate mengder alkohol – spesielt rødvin, 2-3 kopper kaffe daglig osv… og så må hjernen holdes i form! Utdannelse og interesser hjelper, det gjør også annen hjerneaktivitet som spill. Mange spill er tilgjengelig som skal virke preventivt og sørge for forsinket utvikling av sykdommen, det er også utviklet spesielle spill for de med fremtreden Alzheimers.

Huskespill forbedrer hukommelsen

Mange av oss hadde besteforeldre som satt og løste kryssord, og det er ingen tvil om at kryssord, suduko og sjakk holdt hjernen deres i sving.

I tillegg til de mer tradisjonelle spillene er det mange spill tilgjengelig til både spillkonsoller, PC og apper for personer med Alzheimers.

Flere nettsider har gode anbefalinger for diverse spill som kan hjelpe mot Alzheimers. Flere av spillene fokuserer på hjernens hukommelsesceller og økt stimulans for å forebygge Alzheimers. Nå finnes det flere spesiallagde spill nettopp for eldre med kognitive lidelser som Alzheimers, blant annet   Clevermind. Dersom sykdommen allerede er et faktum, og er langt fremtreden så er det skrevet mye om spill og anbefalinger til de forskjellige trinnene av lidelsen.

Forebygger poker Alzheimers?

pokerspiller

 

Den kjente pokerskribenten Nolan Dalla postet et innlegg på bloggen sin i april i år hvor han stiller spørsmål om poker kan bidra med til å hindre utvikling av Alzheimers. Og det er å se seniorer spiller poker på store turneringer er langt fra uvanlig i pokerkretser. Ta Doyle Brunson for eksempel, i en alder av 81 er han fremdeles å finne på de store turneringene, hvor han enda spiller fletta av ungdommen. Nolan stiller spørsmålet om poker kan sidestilles med andre hukommelsesspill – ettersom han ikke kjenner noen eldre pokerspillere som har utviklet sykdommen. Også PokerStars kvinnelige proffspiller Fatima Moreira de Melo skriver på bloggen sin at hun håper poker vil bidra til at hun ikke utvikler Alzheimers.

Fagmiljøet innenfor mental helse skiller skarpt mellom spill som stimulering og spill som konkurranse, poker er riktignok konkurranse, men spillet behøver allikevel ikke handle om penger. Bingo, som for øvrig også anbefales som aktivitet for de med Alzheimers, både som stimulering og en sosial arena, har et visst nivå av konkurranse i seg. Poker er tilsvarende sosialt og trivelig og stimulerer både korttids- og langtidshukommelsen i stor grad.