Fastlegesykepleier- en ny måte å samhandle på?

Jeg kom over en artikkel i Tidsskriftet Sykepleien som handler om en ordning som nå prøves ut i  kommunen, fastlegesykepleier. Stillingen har blitt til på bakgrunn av at man ønsket bedre samhandling mellom de kommunale tjenestene og fastlegen.
Ordningen går ut på at 1-2 faste sykepleiere knyttes til hver fastlege som har listepasienter som har kommunale tjenester. Fastlegesykepleierne fungerer dermed som et bindeledd mellom fastlegen, de som arbeider i kommunehelsetjenesten. Og får med det et overordnet ansvar for samhandlingen mellom disse aktørene.


Bildet er hentet fra google.no

Nå ser man at det er absolutt nødvendig med fastlegesykepleier. Det ble avdekket flere feil i medisinlistene og flere brukere som har tatt medisiner de ikke lenger trenger å ta ble nå tatt tak i. Fastlegesykepleieren gikk regelmessig igjennom medisinlistene og fikk de oppdatert slik at brukeren ikke ble unødvendig medisinert.

Et veldig godt tiltak! Jeg har mange ganger forundret meg over hvor mye medisiner brukere av kommunale tjenester tar. Og opptil flere ganger har jeg opplevd at opptil 50 prosent av disse medisinene har blitt tatt vekk når de har blitt innlagt i sykehus. Det er mye å gjøre i hjemmesykepleien og det er nok ikke alltid så lett og være sykepleieren som må ta telefonen til fastlegen og «renske» opp i medisinlistene. Det er tidkrevende og blir dermed ikke gjort.

Foreløpig er dette bare et prøveprosjekt én plass i landet, men jeg håper virkelig  at det bevilges mer penger til slike stillinger. Vi må sette helseomsorg i et bedre system enn det vi har nå, det er det ingen tvil om.