Mastergrad- unødvendig mener noen

I forrige utgave av Tidsskriftet Sykepleien var det en artikkel om videreutdanning. Der kom det frem at SUS (Stavanger universitetssykehus) trenger spesialsykepleiere, men uten mastergrad.

Sykehuset sier at de ikke ser behovet.

Selv ser jeg et stort behov for master i spesialsykepleie. En sykepleier med mastergrad i faget sitt vil ha større forutsetninger for å holde seg faglig oppdatert i sitt fag, da det er noe som blir innlært i masterprogrammet. Kunnskap er ferskvare. Og en sykepleier som har vært vant til å oppsøke kunnskap og nyere forskning under studiet, har større forutsetninger for å gjøre dette i arbeidslivet også. Dette er det faktisk forsket på. Dette var også noe som var viktig under grunnutdanningen.
Å kunne holde seg oppdatert på nyere forskning, vite hvor man finner dette og hvordan man skal bruke den er en viktig grunnpilar i dagens sykepleierutøvelse. Og ikke støtte utviklingen av videreutdanningene på 1,5 år til en mastergrad på 2 år er som å si at forskning ikke er så viktig.

Ønsker vi oss faglig sterke spesialsykepleiere? Ja da synes jeg vi skal støtte utviklingen av mastergradsprogrammene.

SUS sier egentlig, satt litt på spissen, at de ikke ønsker masterstudenter. Fordi det er ikke det de trenger. Min mening er at de ser at de trenger spesialsykepleiere , og har ikke kapasitet til å vente på at de skal skrive ferdig en masteroppgave. Det foreslås at masteroppgaven kan skrives mens man går i redusert stilling, slik som leger har gjort i årevis. Men da må det tilrettelegges for det. En masteroppgave er ikke noe man smeller sammen på en uke eller to.

Der jeg studerte sykepleie, ved UiA (Universitetet i Agder) startet de opp med master i spesialsykepleie, med god respons både fra studenter og sykehuset. Sykehuset har vært meget positive til at det ble toårig, og de ser nå at de som ansettes har et høyere kunnskapsnivå enn tidligere. Og det øker kvaliteten på sykepleierne og faget. 

Jeg er veldig positiv til mastergrad. Sykepleie har ikke vært en utdanning eller et yrke som har vært sammenlignet med forskning tidligere. Men med mastergrad får man muligheten til å forske på problemstillinger man møter i praksis, være med i et stort forskningsmiljø. Og sist men ikke minst, du kan ta en doktorgrad og starte din helt egen forskning! For første gang har vi sykepleiere også mulighet til dette, det er et kvalitetsstempel.
Forskning er ganske interessant trossalt.

Konklusjonen er dermed at mastergrader innenfor spesialsykepleie er en positiv utvikling som man må støtte opp under, ikke undergrave!

Artikkelen jeg snakker om kan du lese her

Akutt syke behandles av uerfarne leger

Hvem forventer du at møter deg når du kommer inn til et akuttmottak i ambulanse, veldig syk? Legene som har bred erfaring og en stor kunnskapsbase sier du? Tvilsomt, sier jeg. 

Det finnes spesialiseringer for nesten alle typer sykdommer; kardiologi, geriatri, infeksjon, lunge etc. Men ikke for akuttmedisin. Man vil jo tro at de legene som skal ta hånd om og proritere kritisk syke i akuttmottaket har bred kunnskap om alle typer sykdom, men den gang ei. I akuttmottaket finner man de mest uerfarne legene, det er disse legene som skal ta stilling til hvilken behandling du som syk skal få. Dette gjelder for alle sykehus i Norge. De har støtte fra en overlege som de kan ringe til, men overlegen drar hjem og legger seg på natterstid. Akutt kritisk syke kommer inn til alle døgnets tider, både med bil og helikopter. Høres dette forsvarlig og riktig ut? Bakvendt, sier du? Du er ikke alene.


Bildet er hentet fra Google

 

Burde det ikke være de med mest erfaring som behandler kritisk syke i akuttmottaket? 

Jeg har snakket med en utenlandsk overlege som kunne fortelle meg at det er stortsett bare Norge, av de nordiske landene som setter legene med minst erfaring i akuttmottaket. Jeg hadde faktisk ikke tenkt på det tidligere at det hørtes bakvendt ut. Men når han fortalte meg om skrekkslagene turnusleger som ringte i tide og utide til overlegene så slo det meg. Det er jo på grensen til uforsvarlig. 

For en tid tilbake leste jeg denne artikkelen om emnet på NRK ytring sin side. Og da kom tankene mine rundt temaet tilbake. Norge trenger virkelig akuttmedisin! Det burde være en spesialisering på lik linje med alle andre spesialiseringer. Det finnes jo faktisk akuttmedisinsk spesialisering for sykepleiere, så at det ikke finnes et godt etablert tilbud for leger er hårreisende!
Forskning fra USA på 70-tallet viser at pasientene opplevde bedre resultater når de ble behandlet av en overlege kontra en uerfaren. Og innen traumefeltet alene gikk dødligheten ned med 25%! Det er mye det.
Her burde vi absolutt ta etter storebror.

Men hva skjer egentlig når pasienter blir tatt i mot av uerfarne leger i akuttmottaket? De blir triagert etter hvilke symptomer de har ved ankomst. Hastegraden blir vurdert.  Og ut i fra dette blir de plassert på riktig seksjon. Feilvurderinger tas. En kvinne som f.eks kommer inn med mageproblemer blir sendt til kirurgisk for sjekk av blindtarm, også viser det seg at hun har et hjerteinfarkt. Bare et eksempel. Slike feilvurderinger vil føre til økt dødelighet og lengre sykehusopphold.

Som et foregangsland, med alle de ressurser og penger vi bruker på helse vil eg si at akuttmedsin er et satsingsområde vi må ha i fremtiden. Det er på tide å tenke nytt, og se til andre I-land rundt oss. Får vi en endring i akuttmottakene vil det også føre med seg færre liggedøgn fordi diagnoser vil stilles fortere.

Kjære regjering og andre politikere. Ta i et tak for akuttmedisinen, det er til det beste for oss alle.

Innlegget er basert på artikkelen om temaet hos NRK Ytring.