Forflytning- det nye løftet

Det er noen år siden, men fremdeles er det nytt for mange. I vår tidvis tunge hverdag skal vi ikke løfte, vi skal forflytte pasientene våre. Jeg vet det har blitt arrangert kurs i forflytning, men langt i fra alle har vært med på slike kurs. Utdanningsløpene er flinke til å undervise i forflytning, fordi vi trenger helsepersonell som kan stå i jobben sin frem til pensjonsalder.
Men langt i fra alle arbeidsplassene har tilrettelagt for at det skal drives med forflytning. Utstyr mangler for at trygge forflytninger kan finne sted og det bidrar til at gamle metoder som sliter på rygg og hofter får forplante seg.

Man skal alltid være to i forflytninger. Det er ekstremt viktig å ikke gjøre det på egen hånd, både for å unngå skader på deg selv og for at det skal føles tryggere for pasienten.
Og det er ikke alltid det trengs så mye utstyr heller for at forflytningen skal føles bedre for både deg og pasienten. Men man må benytte seg av de hjelpemidlene man har til rådighet. Skal en pasient høyere opp i sengen, så må man benytte sengens muligheter, så fremt det er en sykehusseng eller lignende. Ett eksempel: Vipp sengen med hodeenden ned, og med et håndkle under hoftene på pasienten vil du få pasienten godt opp i sengen.

Jeg har undersøkt litt i forhold til hvor mye enkelt forflytningsutstyr koster og jeg må si, jeg er skuffet over at mange avdelinger og sykehjem som sier at de ikke har råd fordi det er dyrt. Under tusen kroner er da virkelig ikke så mye kontra de sykemeldingene en arbeidsplass får på grunn av vonde rygger.
Jeg blir litt forbauset over at arbeidsplasser har råd til at så mange skal være sykemeldt og at det personellet som ikke er sykemeldt skal arbeide dobbelt så mye. Men enkle hjelpemidler har de ikke råd til. Enkle hjelpemidler som vil gjøre arbeidsdagen mye bedre for alle parter.
Og det finnes massevis av utstyr, sklilaken, dreieskive, sklibrett, forflytningsbelter og heiser, bare for å nevne noe.

Mange ønsker nok å bruke slikt utstyr og slike teknikker, men det er mange som unnskylder seg med for liten tid og for få hender. Mange gjør forflytninger alene, noe som ikke er bra, fordi de ikke har tid eller mulighet til å tilkalle hjelp. Jeg tenker med grøss og gru på de i hjemmesykepleien som ofte er alene ute hos brukerne sine. Der kan jeg tenke meg det blir en del forflytninger alene og dermed blir det ikke forflytninger, men løft. Dessverre.

Vi må alle hjelpe hverandre til å bli bedre på forflytninger. Det vil gagne oss alle i det lange løp og ryggene våre vil bli spart. Det må snakkes om riktige forflytningsteknikker ofte på alle arbeidsplasser slik at man blir bevisste på arbeidsmetodene sine, og kanskje blir litt mer oppmerksom på hvordan vi løser slike arbeidsoppgaver i hverdagen.

Vi må ikke ødelegge ryggen i tidlig alder!

Sykepleie er ikke for alle. Er du villig til å gi alt, og litt til?

Vi har rundet Juli måned og om et par uker vil de som har søkt seg inn på sykepleierstudiet få svar på om de har kommet inn eller ikke. 2015 er nok ikke noe annerledes enn andre år. Mange som søker er ikke motiverte for studiet. Dessverre.
Derfor spør jeg deg, er du villig til å gi alt, og enda litt til?

For en måned siden ble innlegget «Det er ingen menneskerett å bli sykepleier!» publisert av sykepleierstudenten Kristian. Innlegget ble delt på facebook over 5000 ganger og mange, inkludert meg selv, leste det. Han trekker frem seks gode poenger som viser hvor nære relasjoner vi har til pasientene våre. Jeg ble inspirert av innlegget og ønsker også å si noe om det.
Jeg vil gjerne si litt om hva som forventes av deg på studiet og i etterkant, og med det ønsker jeg at de som starter på sykepleierstudiet til høsten er supermotiverte. Et stort frafall er ikke ønskelig, og høye krav må settes til studentene våre hvis vi skal få dedikerte og dyktige sykepleiere fremover.

studere sykepleie

Bare det teoretiske i studiet krever mye av din tid, det kreves at man følger med på forelesninger og leser mye jevnlig selv. Pensumet er stort, naturlig nok. Det er mennesket vi snakker om. Mye undervisning er også obligatorisk, det skal trenes på øvelseslaben og repeteres. Ikke bestill sydenturen når undervisning pågår. Du har all verdens av ferie ellers når du studerer. 

Det er mye praksis. Mye. Du skal innom alle praksisfelt der sykepleie har en rolle. Fra sykehjem til psykiatri. Du vil nok finne ut av i løpet av denne tiden hvor det vil passe best for akkurat deg å arbeide senere, men ikke ta lett på noen praksisperioder. Det får du lite igjen for. Vær dedikert, hvis interesse, bruk det du har lært på forelesning og les pensum i praksisperiodene også. Gjør du ikke det vil du i verste fall ikke bestå praksis. Praksis er ingen hvilepute!

Medikamentregning er vel det faget alle gruer seg litt til. For å bestå må du ha hundre prosent rett. Ikke slurv. Les godt og regn mange oppgaver. Du skal helst regne så mange oppgaver at du helst vil kaste opp. Og da skal du regne enda litt til. Det skal sitte i ryggmargen. Det burde sitte så godt at du kan ta det kjapt i hodet eller på en kalkulator lynraskt i en akuttsituasjon. Mange tenker at de bare kan ta den på nytt hvis de ikke står. Men det er kun tre forsøk, og det er ikke kult å måtte bruke det tredje forsøket sitt.

Du må like å snakke med mennesker, et av fagene på studiet er kommunikasjon. Vær aktiv og du vil lære noen tips og triks. Faget er ikke et tullefag, du vil få bruk for det igjen og igjen og igjen. Men vær frampå i praksisperiodene i forhold til dette også, og du vil få verdifull lærdom med deg videre. Synes du det er kjipt å snakke med mennesker? Da er ikke sykepleie noe for deg.

En stor del av sykepleiefaget er teamarbeid, du skal kunne arbeide sammen med leger, fysioterapeuter, ergoterapeuter, andre sykepleiere, psykiatere, psykologer, hjelpepleiere/helsefagarbeidere og portører. Mange sykepleiere har en hektisk hverdag og da er det viktig at man ser hverandre. Du kan lese mer om det i mitt forrige innlegg om teamarbeid og viktigheten av det. Trives du best i din egen boble? Da finnes det mange andre ting du heller kan bli enn sykepleier.

Du vil nok oppleve ett og annet i praksisperiodene. Du vil nok se betente trykksår, alle mulige kroppsvæsker, terminale pasienter, pårørende i krise, stomier, kateter, slim, kanskje en hjertestans? Er du klar for det?
Å tømme en stomipose eller et urinkateter er også en viktig arbeidsoppgave, man ser på farge, lukt og konsistens for å avgjøre sykdom hos pasienten. Et betent trykksår vil gjøre pasienten dårlig, såret må stelles daglig for at pasienten skal bli frisk.
Pårørende til en terminal pasient skal snakkes med. Hvordan skal man håndtere en vanskelig samtale? Her kommer lærdommen fra faget kommunikasjon godt med.

Også vil jeg poengtere dette med turnus. Alt for mange som får en bachelorgrad i hånden er overbevist om at de skal klare å få en 8-16 jobb rett etter endt utdanning. Urealistiske forventninger. Det er få dagjobber som sykepleier og turnusarbeid er forventet. Det medfører dag-,kveld- og nattarbeid hele uken, uansett om det er helligdag eller ikke. Og selvfølgelig hver tredje helg. Er du klar for å gi litt slipp på friheten? Er det greit for deg å arbeide en julaften når du helst skulle reist hjem til familien? Sjansen for at det blir en høytid alene er tilstede. Sjansen for lite søvn mellom en kvelds- og dagvakt etter hverandre er også tilstede. Men det er sånn det er å arbeide turnus. Og er du motivert vil du se gleden av å arbeide til ugunstige tider, for det medfører fri i andre perioder igjen.

Etter endt utdanning venter et krevende første år i arbeid som sykepleier. Forvent en bratt læringskurve og vær på! Les deg opp jevnlig. Å tilegne seg ny kunnskap så lenge man er sykepleier er livsviktig! Det kommer nye retningslinjer og nye behandligsmetoder hele tiden, les deg opp og hold deg oppdatert. Det får du mye igjen for. Vi skal alltid arbeide kunnskapsbasert!

Dette er de kravene og forventningene jeg har til høstens sykepleierstudenter. Jeg forventer at dere er motiverte og at sykepleieryrket er noe dere virkelig ønsker. Arbeidet vi gjør er livsviktig for våre pasienter og det nytter ikke å hvile på lauvbæra.
Det aller meste kan læres, men motivasjonen må dere selv stå for. Ingen motivasjon, ingen lærdom.

Hvis dere kan svare ja på flere av punktene ovenfor er dere nok klare for det som venter. Vær med og gi samfunnet dedikerte sykepleiere i fremtiden som alltid vil det beste for pasienten. 
Hvis noen av dere rynket litt på nesa når dere leste innlegget, finn noe annet å utdanne dere til. 

 

– Hilsen en tydelig, modig og stolt sykepleier

 

Teamarbeid- livsviktig å være god i

I de aller fleste stillinger innenfor helsevesenet vektlegges teamarbeid som viktig. Nettopp fordi det er det vi driver med hver eneste dag på jobb. I alle helseforetak og kommuner driver vi med dette. Allikevel ser man at det ikke alltid fungerer som det skal. Og hvem går det utover? Pasienten.

I alle mine jobber og praksisplasser har det å være en god teammedarbeider et viktig moment. Og det gjelder både innad i sykepleiegruppen og med andre yrkesgrupper som leger, fysioterapeuter, assistenter og helsefagarbeidere. Det vektlegges i alle stillingsannonsene og på intervju, med god grunn. Det er livsviktig for de pasienten vi har, sammen.

Men uansett hvor man arbeider vil man møte på andre som ikke er så gode på teamarbeid. Uansett yrkestittel. Noe som i mange tilfeller fører til unødvendig liggetid for pasienten, misoppfattelse av situasjonen, oppgaver som ikke blir gjort, og kanskje til og med dobbelt arbeid, noe som igjen fører til utrygge pasienter.
Det er utrolig hva pasientene våre oppfatter, de merker det utrolig godt når vi ikke klarer å arbeide sammen som et team. De ringer i klokkene og har mange ubesvarte spørsmål, de engster seg unødig og vi bruker mye tid på å roe de ned.

Vi må være bevisste på vår egen kompetanse og utfylle hverandre. Og gi gode, gjerne skriftlige, men også muntlige beskjeder til hverandre som ikke kan misoppfattes.

teamarbeid 2

Godt teamarbeid har man hvis man alltid har kontroll og klarer å samarbeide. Og spesielt i situasjoner der det er høyt arbeidstempo og man selv føler det går litt over stokk og stein. Da er det ekstremt viktig å se sine egne begrensninger og spørre om hjelp. Men det er også viktig at teamet «ser alle» og tilbyr hjelp hvis man selv ikke har så mye å gjøre. Slik får man en god flyt i arbeidet, pasientene får den behandlingen de trenger og man skaper da samtidig tillit og trygghet ikke bare i personalgruppen, men ute hos hver enkelt pasient.
For teamarbeid er faktisk livsviktig i helsevesenet! Det tror jeg det er viktig at alle er inneforstått med.

Jeg er smertelig klar over at det er lettere sagt enn gjort, men det er viktig at vi alle tenker over det i det daglige uansett yrkestittel. Vi klarer oss ikke alene bestandig, helsevesenet er nå enda satt sammen slik.

Er teamarbeid vanskelig på din arbeidsplass? En anbefaling: dra på teambuilding, gjør noe sosialt sammen på fritiden. Dette vil styrke samholdet og «teamspiriten» på jobb. 
Ikke glem hvem vi gjør det for, pasienten. 


 

På grunn av oppstart i ny jobb har jeg vært noe fraværende, jeg skal komme tilbake for hyppigere oppdateringer nå. Jeg har virkelig savnet å blogge fra sykepleieverdenen. 

Rus og avhengighet- sykepleiere som stjeler medisiner

Av og til kommer det opp en eller flere saker i media som omhandler sykepleiere som har blitt tatt for stjeling av narkotiske medisiner på arbeidsplassen. Har vi enda ikke gode nok rutiner for å forhindre slikt?

Jeg leste en sak i lokalavisa her jeg bor for en tid tilbake angående en sykepleier som hadde stukket hull på en morfinampulle, trekt ut morfinen og sprøytet natriumklorid tilbake i den tomme morfinampullen. Dette var gjort med flere ampuller, noe som førte til at pasientene ikke fikk morfin, men saltvann. Og sykepleieren hadde fått lurt til seg store doser morfin. Det var en tilfeldig sykepleier som oppdaget hullene i ampullene og rapporterte til ledelsen. Kan vi ikke stole på våre kollegaer?

Vi har rutiner for uthenting av A-preparater. Dobbelkontroll ved uthenting av medisinene, men man er ikke to ved administrering av medisinene. Hvem er det som kontrollerer at man faktisk gir medikamentet til pasienten og ikke stikker det i egen lomme? Ingen. Men man stoler på hverandre, man stoler på at man gjør det riktige. Og de aller aller fleste gjør det. Men hva da, når noen ikke gjør det?

Gjennom studiet og praksis har alle sykepleiere lært at vi er der for pasienten, medisiner skal ikke tukles med og riktig administrering er alfa og omega. Vi lærer om empati, mellommenneskelige relasjoner og kommunikasjon, og det forventes at man har et rent hjerte når man starter på utdanningen.
Men kan det forventes? Jeg synes ofte det er saker i media om helsepersonell som har misbrukt sin makt eller mulighet til egen vinning. Kanskje det er på tide å få et økt fokus på misbruk og konsekvenser?

På sykehus er rutiner for medisinutlevering gode, man har alltid mange folk rundt seg og det vanskeliggjør eventuell stjeling. Men hva med på sykehjem? Der man går rundt som sykepleier, alene, ingen som spør om hvordan du har det, sjefen din aner kanskje ikke hva som rører seg i hodet ditt, fordi du er altfor travel til og snakke. Da tror jeg fristelsen kan bli stor noen ganger. Noen ganger så stor at medisiner forsvinner fra medisinrommet.

Vi må ta yrket vårt på alvor og være ærlige med oss selv. Rutinene er nok ikke gode nok, men foreløpig er de så gode som det går an. Stjeling av medisiner vil nok skje i lang tid fremover. Det er ikke noe nytt. Men vi kan tenke litt på det i hverdagen. Se oss rundt, er det noen som sliter i arbeidsmiljøet? Og ved å bry oss om hverandre kan vi kanskje forhindre mange tilfeller.

Allsidig sykepleie

Jeg starter i ny jobb på mandag og det er kun en sommer i mellom før nye sykepleierstudenter skal starte med sin utdanning.  I den forbindelse har jeg tenkt en del på hvor allsidig vår jobb er. 

En sykepleier kan i bunn og grunn arbeide hvor som helst. Tittelen sykepleier gir oss muligheten til å arbeide i stortsett alle sektorer i landet. Men allikevel synes jeg mange har et snevert syn på hvor en sykepleier kan arbeide.
Selv fikk jeg kastet etter meg at det var urealistisk å ønske seg en jobb innenfor offshoreindustrien. Det er ikke urealistisk, men man må stå på for å komme seg dit.

Det er bare så utrolig viktig og huske på at sykepleiere trengs overalt.

Kommuner, sykehus, private bedrifter, fengsler, forsikringsselskaper, offshore, forsvaret, organisasjoner, nødmeldetjenester og ambulanse.
Utrolig mange muligheter! Men noen krever videreutdanning. Eller bare stor egeninnsats.

Det interessante er hvor forskjellige jobber man kan ha. Til tross for at man driver med samme type arbeid, pasientrettet for eksempel, er arbeidet utrolig forskjellig fra avdeling til avdeling, eller fra kommune til kommune.
Sykepleie er ikke det, det en gang var. Det er ikke et kall for de aller fleste og på grunn av oppgaveglidning har vi overtatt en del arbeidsoppgaver fra legene de siste årene. Vi er ikke lenger fastlåst til å arbeide kun på sykehus eller i kommunen. Vi må få opp øynene og se oss rundt. Vi trengs over alt i dagens samfunn!

Personlig skifter jeg bare avdeling på sykehuset jeg arbeider på, samme type arbeid som tidligere, men helt annerledes allikevel. Ved å ha en slik type jobb har man alltid muligheten til å utfordre seg selv! Selv elsker jeg å teste meg selv og mine grenser, en utfordring sier jeg aldri nei til og nye ting må prøves.

Derfor har jeg valgt sykepleie som yrke! For allsidig sykepleie er det beste for meg.

Batteriene skal lades i helga, så jeg er klar til dyst i ny jobb.
Ønsk meg lykke til i ny jobb til uka! 

12. mai-den internasjonale sykepleierdagen. Gratulerer med dagen!

Enten dere er på jobb, på ferie eller bare har en vanlig fridag så håper jeg at dere blir satt pris på og gratulert i dag. Selv har jeg fri, men kake skal jeg spise allikevel. Håper dere alle blir bortskjemt med kake, hvor enn dere måtte befinne dere. 

Det er flere som har hyllet sykepleierne i dag, deriblant Anne Lindmo. Hun sier det så bra: «det er bare én yrkesgruppe som har glorie som en del av arbeidsantrekket.»

Også vil jeg fokusere litt på NSF sin kampanje «Ekspert på din trygghet.» Kampanjen formidler at sykepleiere har en sterk og unik kompetanse på det som betyr mest: Helsen til de vi har kjær. Sykepleiere er eksperter og nøkkelen til et bedre helsevesen i Norge. Vi er eksperter på pasientenes behov. Vi pleier, bevarer og redder liv daglig.
Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å ha nok sykepleiere med riktig kompetanse. Høyt kunnskapsnivå, bred erfaring og faglig omsorg utgjør en enestående kompetanse. Den er det verdt å satse på. Den er det verdt å betale for.

Vi arbeider for et bedre helsevesen. Det er vi som kjenner utfordringene i hverdagen, og det er vi som vet hvor skoen trykker. Utfordringen fremover blir å skaffe nok sykepleiere.

Sykepleiermangel vil gi dårligere pasientbehandling. 

sykepleierdagen

Gratulerer med dagen! 

Fysisk og mental trening for helsepersonell- CrossFit

«Konstant varierte funksjonelle øvelser, utført med høy intensitet:» er den enkle definisjonen av Crossfit.
Man trener hele kroppen for å bli jevnt over i bedre form. De er spesialister på generalister kan man vel si.  Man trener både det fysiske, men også det mentale. Og det tenker jeg er viktig for oss som ofte har store påkjenninger i yrket vårt, både fysisk og mentalt.
Her er heller ingen er ferdige før alle er ferdige, og gruppetilhørigheten er vel så viktig som treningen i seg selv.

Når man starter på Crossfit må alle igjennom et On Ramp-kurs. Dette er et kurs som skal forberede deg på hva du vil møte når du starter å trene, samt kursing i teknikker. Vektløfting er noe av det man gjør mest innenfor treningsformen, og det skal foregå hurtig. Så riktig teknikk er ekstremt viktig for å unngå skader. Dette er også en faktor som er viktig i yrket vårt, jeg tror at å trene crossfit ved siden av arbeid, vil gjøre at man blir mer fokusert på å bruke riktige forflytningsteknikker på jobb også.
Selv har jeg trent litt vektløftning tidligere, men jeg lærte allikevel mye nytt på dette kurset i forrige uke.

Alle, om de trener crossfit eller ei har hørt om WOD. Den beryktede WOD’en. Workout of the day. Det innebærer en kort, intensiv treningsøkt der man gir jernet i den tiden som er satt. Her er det ikke om å gjøre og være først ferdig, men gjøre øvelsene riktig og med så høy intensitet som mulig. Og ingen økt er lik. Det er noe av tankegangen bak treningsformen, at man må være forberedt på det ukjente. Igjen, litt sånn som arbeidshverdagen til de fleste sykepleiere er. 

Du blir sliten. Du vil nok kjenne blodsmaken i munnen de første gangene. Kanskje du til og med kaster opp. Og du vil være støl i dagesvis.

Jeg har vært støl i nesten en uke.. 

Hvorfor er det så bra trening?
Noen mener at det er skadelig å trene så intensivt og hardt og at skader lettere oppstår. Vel, her er du under kontinuerlig oppsyn av trenere som veileder deg igjennom øvelsene. Jeg tror faktisk at det oppstår flere skader av trening på egenhånd.
Som nevnt over så trener du hele kroppen, kondisen, balansen, koordinasjonen, styrke, utholdenhet, mentaliteten, nøyaktighet, hurtighet og fleksibilitet.
Dette er kun noen av punktene.
Når man trener flere muskelgrupper samtidig vil man få en mer gjennomtrent kropp enn ved tradisjonell styrke- eller kondisjonstrening, som er bedre rustet til å takle hverdagslige gjøremål, så vel som jobb eller andre idretter. Med en godt trent kropp og en sterk mentalitet har man et meget godt utgangspunkt for å takle andre utfordringer i livet.
Her trener man heller ikke på tredemølle eller spinningsykler, styrkeløftmaskiner finnes heller ikke. Tradisjonell styrkeløfting med riktig teknikker er mer naturlig for kroppen og gir bedre resultater, samme gjelder for kondisjonstrening.

Man trener som et team!
Her trener du aldri alene. Musikk på ørene er fy-fy, her skal man være sosial og hjelpe hverandre til å prestere bedre hver gang. Det blir nesten som et eget lite samfunn. Man finner også på sosiale happenings utenom trening og kanskje man knytter nye vennskap i boksen.
Trenerne er også delaktige på WOD’ene. Det er aldri spesielt mange på hver time slik at trenerne skal ha mulighet til å følge opp alle på trening. De retter på deg hvis du gjør feil, de heier på deg når du har lyst til å gi deg og de gir deg et velfortjent klapp på skuldra når du har gjennomført.

Noen mener det er dyrt å trene crossfit, men det er ikke det hvis du ser den totale pakken! Her er ingen bedre enn den siste som har fullført! Og du får virkelig valuta for pengene i form av veiledning, opplæring og det sosiale rundt treningene.

Jeg har akkurat startet å trene hos Crossfit Larvik.  I morgen skal jeg på min første WOD etter On-ramp-kurset. Jeg er meget spent, men jeg har allerede skjønt at det er perfekt trening for en sykepleier som meg.

Det finnes hundrevis av bokser rundt omkring i landet. Gå inn denne nettsiden så får du en full oversikt over alle boksene. 

Ønsker du å lese/lære mer om Crossfit? (engelsk tekst)

Keep calm and crossfit on!

 


Sykepleiere må bli flinkere til å trene ved siden av jobben, vi skal stå i yrket til vi er 67 år gamle og vi gjør oss selv en bjørnetjeneste ved å trene crossfit ved siden av. Jeg er hvertfall overbevist om at dette er den ultimate treningen for oss.  Derfor ønsker jeg å komme med denne anbefalingen.