Bidrar turnusarbeid til dårlig helse?

Det skal det nemlig forskes på nå. Nå i høst startes det opp et forskningsprosjekt som 600 turnusarbeidene sykepleiere har takket ja til og være med i. 

tid helse

Ca 60 prosent av dagens sykepleiere arbeider turnus, hensikten med forskningsprosjektet er å kartlegge om man får dårlig helse av turnusarbeid.
Selv er jeg overlykkelig over at det nå skal forskes på, og jeg gleder meg til å lese resultatet.

Det trengs sykepleiere, mange i fremtiden og da er det viktig at arbeidsordningen fremmer god helse.
Men, hva hvis resultatet viser at det er skadelig eller bidrar til dårlig helse? Min første tanke er at noe må gjøres med turnusordningen. Men er det egentlig så lett?

Man er avhengi av helsepersonell 24/7 på enhver institusjon. Så å kutte ut turnusarbeid, er uaktuelt.
Jeg er redd dette forskningsprosjektet og resultatene bare blir et papir som blir lagt i en skuff, og forbedringene uteblir.

Jeg skal ikke ta sorgene på forskudd, men det er noe å tenke over.

forskning turnusarbeid

 

Ingen ønsker vel og arbeide seg til dårlig helse?


Forskningsprosjektet kan du lese mer om her på sykepleien.no